Jste zde

ČR má registrovaný kurz prevence a kontroly infekcí v katalogu ECDC

ECDC vydalo katalog kurzů pro výcvik specialistů prevence a kontroly infekcí existujících v členských zemích EU, které odpovídají požadavkům dokumentu "Core competencies for infection control and hospital hygiene professionals in the European Union". V tomto katalogu (str. 8) má Česká republika uveden kurz organizovaný od roku 2010  ve spolupráci Ústavu ošetřovatelství 3. lékařské fakulty UK a NRC pro infekce spojené se zdravotní péčí. Podrobnosti najdete zde. (4.10. 2017)