Jste zde

Světový den hygieny rukou v nemocnicích České republiky v roce 2018

Dne 5. května 2018 proběhl tradiční Světový den hygieny rukou, který se koná pravidelně pod záštitou Světové zdravotnické organizace. V polovině května jsme se podívali na webové stránky českých a moravských nemocnic a u 43 z nich jsme našli zprávu o jejich připojení se ke Světovému dnu hygieny rukou. Více naleznete zde. (17.5. 2018)