Jste zde

G-tyčinky-MDR

Bližší informace k tomuto tématu najdete v knize Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnici (podrobnosti zde) autorů Jindrák V., Hedlová D., Urbášková P. a kol., v kapitole Specifické postupy u vybraných skupin rezistentních bakterií na straně 657-658 a 659-660.

 

Související guidelines: