Jste zde

používání plášťů

Informace k používání plášťů najdete v knize Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnici (podrobnosti zde) autorů Jindrák V., Hedlová D., Urbášková P. a kol., v podkapitole Používání ochranných plášťů na straně 574-575.