Jste zde

checklist

Checklist k hodnocení antibiotického programu nemocnice - ke stažení zde
 

Instrukce k použití checklistu:

Primárně se hodnotí, zda je daný strukturální ukazatel splněn (položky „ANO“, „NE“). U některých položek je hodnocení jednoznačné, u jiných je vhodné vyhodnotit stupeň zavedení (viz dále). Pro určení důležitosti chybějících či nedostatečně splněných ukazatelů se dále hodnotí jejich důležitost a očekávaná obtížnost jejich zavádění. Výsledky slouží jako podklad pro určení silných a slabých stránek programu, jeho cílů a priorit k vyřešení v krátkodobé a střednědobé perspektivě.

Stupeň zavedení (vyřešení, splnění) ukazatele se hodnotí na třístupňové škále následujícím způsobem (pokud je zaškrtnuta položka „ANO“):

 • stupeň 1  nedostatečně zavedeno (vyřešeno, splněno) – ukazatel existuje, nemá ale funkční podobu (je neúplný)
 • stupeň 2  částečně zavedeno (vyřešeno, splněno) – ukazatel existuje, je převážně funkční (úplný), některé důležité součásti chybí
 • stupeň 3 dostatečně zavedeno (vyřešeno, splněno) – ukazatel existuje a je plně funkční, ve výhledu 2 až 3 let není nutná zásadní změna nebo inovace  
   

Důležitost ukazatele se hodnotí při zaškrtnutí varianty „NE“, nebo stupně 1 a 2, a to ve třech variantách:

 • velká důležitost: zásadní problém k neodkladnému řešení (v řádu týdnů)
 • střední důležitost: důležitý problém k řešení v blízké době (v řádu měsíců)
 • malá důležitost: méně důležitý problém ke střednědobému řešení (v řádu roků)    
   

Obtížnost zavedení (vyřešení, splnění) ukazatele se hodnotí při zaškrtnutí varianty „ne“, nebo stupně 1 a 2, a to ve třech variantách – sloupec „O“:

 • velká obtížnost: existují zásadní překážky pro zavedení, vyřešení či splnění ukazatele, z nichž některé jsou obtížně odstranitelné
 • střední obtížnost: zavedení, vyřešení či splnění ukazatele je možné s výhledem několika měsíců, avšak ne déle než za 1 rok
 • malá obtížnost: zavedení, vyřešení či splnění ukazatele je snadné a rychle uskutečnitelné
   

Pro klíčové strukturální ukazatele s velkou důležitostí, které chybí, nebo jsou nedostatečně zavedeny, je vhodné určit konkrétní překážky, které jejich zavedení (vyřešení, splnění) v praxi brání, a navrhnout vhodné způsoby jejich odstranění (v rámci plánu pro dosažení cílů programu).