Jste zde

knihy

Monografie „Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnici
autoři: Jindrák V, Hedlová D, Urbášková P, a kol.
vydalo nakladatelství Mladá fronta a.s. v roce 2014, ISBN 978-80-204-2815-8

Tato publikace obsahuje základní informace a podklady pro vytváření specializovaných nemocničních programů, zaměřených na podporu uvážlivého používání antibiotik a prevenci a kontrolu infekcí. NRC pro infekce spojené se zdravotní péčí ji využívá jako učebnici v kurzech pro lékaře a sestry – specialisty prevence a kontroly infekcí, působící ve zdravotnických zařízeních. Více informací o knize (anotace, obsah) je k dispozici v přiloženém souboru. Na dalším odkazu najdete možnosti objednání knihy v internetových knihkupectvích (relevantní k 1.12.2016).