Jste zde

pracovníci NRC

Činnost Národního referenčního centra pro infekce spojené se zdravotní péčí zajišťuje kmenový personál, který působí v rámci Centra pro epidemiologii a mikrobiologii Státního zdravotního ústavu i v rámci dalších institucí, které NRC tvoří (Ústřední vojenská nemocnice – vojenská fakultní nemocnice Praha, Nemocnice Na Homolce). Vzhledem k interdisciplinárnímu zaměření činnosti pracoviště byla vytvořena skupina spolupracujících expertů, zejména v oborech epidemiologie, klinická mikrobiologie, infekční lékařství, intenzivní medicína, ošetřovatelství, molekulární epidemiologie, biostatistika, kvalita a bezpečnost zdravotní péče, řízení a ekonomika zdravotní péče a další. Za účelem pomoci zdravotnickým zařízením při zavádění lokálních programů prevence a kontroly infekcí postupně vzniká skupina specializovaných konzultantů. Kmenový personál NRC tvoří následující odborníci:
 

MUDr. Vlastimil Jindrák 
ukončil činnost k 30.06.2022
 


MUDr. Lucie Bareková, Ph.D.
e-mail: lucie.barekova@nempk.cz


MUDr. Dana Hedlová, Ph.D.
e-mail: dana.hedlova@uvn.cz


MUDr. Jan Kubele
e-mail: jankubele@gmail.com


MUDr. Zuzana Halamíčková