Jste zde

popis

Antibiotický program nemocnice (APN)

V současné nemocniční zdravotní péči vyžadují určité medicínské činnosti sjednocený přístup, který má mezioborový a průřezový charakter. Pro účelné řešení oblastí, které jsou společné pro více medicínských disciplín, je třeba vytvořit specializované programy s nezbytnou infrastrukturou, kompetentním personálem a promyšlenou organizací činnosti. Příkladem může být podpora kvality a bezpečnosti zdravotní péče, léčba akutní pooperační bolesti, dohled nad účelnou farmakoterapií, oblast prevence a kontroly infekcí, ale také uvážlivé používání antibiotik a kontrola antimikrobiální rezistence (aktivity označované v anglosaském světě jako „antimicrobial stewardship“). V nemocnicích má být k tomuto účelu vytvořený specializovaný Antibiotický program, zaměřený na optimalizaci používání antibiotik a zajištění správné praxe, která má co největší přínos pro pacienty, a současně omezuje epidemiologická rizika vedoucí ke ztrátě jejich účinnosti. Strukturu, činnosti a funkce APN popisuje soubor standardů. Pro hodnocení úrovně jejich zavedení v lokálních podmínkách dané nemocnice se používají měřitelné ukazatele (strukturální indikátory). Pro konkrétní vyhodnocení parametrů APN je k dispozici checklist.

Poznámka: Standardy a měřitelné ukazatele APN byly vytvořeny jako výstup Akčního plánu Národního antibiotického programu (NAP), řešeného v období 2011 až 2013. Byly takto schváleny Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Vznikly mimo jiné v návaznosti na projekt Evropské unie „ABS International“ a v základní verzi byly projednány a publikovány jako výstup předsednictví České republiky v Radě Evropské unie (CZ-PRES) v prvním pololetí roku 2009. V současnosti jsou oficiálním východiskem pro nový Akční plán NAP, platný pro období 2018 až 2022. Podporu zavádění APN v českém zdravotním systému zařadilo Ministerstvo zdravotnictví do náplně činnosti Národního referenčního centra pro infekce spojené se zdravotní péčí (viz zde).
 

Důležité informační zdroje: