Jste zde

zprávy

Světový den hygienty rukou v nemocnicích České republiky
 

Rok 2018 - ze 144 českých a moravských nemocnic, jejichž internetové stránky jsme prohlédli, jsme u 43 z nich našli informaci o jejich aktivní účasti na Světovém dnu hygieny rukou. Seznam zapojených nemocnic včetně odkazů na jejich webové stránky je v příloze.

Příloha 2018

 

Rok 2017 - ze 144 českých a moravských nemocnic, jejichž internetové stránky jsme prohlédli, jsme u 30 z nich našli informaci o jejich aktivní účasti na Světovém dnu hygieny rukou. Seznam zapojených nemocnic včetně odkazů na jejich webové stánky je v příloze.

Příloha 2017

 

Rok 2016 - ze 128 českých a moravských nemocnic, jejichž internetové stránky jsme prohlédli, jsme u 33 z nich našli informaci o jejich aktivní účasti na Světovém dnu hygieny rukou. Seznam zapojených nemocnic včetně odkazů na jejich webové stránky je v příloze.

Příloha 2016