Vítejte

na internetových stránkách Národního referenčního centra pro infekce spojené se zdravotní péčí. Podrobné informace o pracovišti najdete zde.
 

Aktuality

 • Novinky na webu NRC-HAI: guidelines s mezinárodním významem

  V sekci postupy najdete novou stránku s odkazy na nejdůležitější odborná doporučení (guidelines) s mezinárodním významem - odkaz zde. (7.6. 2016)

 • Světový den hygieny rukou v nemocnicích České republiky

  K datu 10.5. 2016 jsme se podívali na webové stránky 128 českých a moravských nemocnic a u 33 z nich jsme našli informaci o jejich aktivní účasti na Světovém dnu hygieny rukou. Odkazy najdete zde. (11.5. 2016)
   

 • 5. květen - Světový den hygieny rukou

  Další tradiční Světový den hygieny rukou proběhne 5. května 2016. Tentokrát se zaměřuje na správnou praxi hygieny rukou na operačních sálech a chirurgických pracovištích. Podklady jsou k dispozici na webových stránkách WHO.
  (3.5. 2016)
   

 • Květnový seminář Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii

  V Lékařském domě se 3.5. 2016 koná odpolední seminář Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii na téma "infekce spojené se zdravotní péčí". První polovina semináře bude věnována předběžným výsledkům bodové prevalenční studie zaměřené na infekce spojené se zdravotní péčí a používání antibiotik v nemocnicích ČR. V druhé části bude prezentována problematika oddělení dlouhodobé a následné péče. Seminář koordinují V. Jindrák (NRC-HAI) a M. Šťastník (Nemocnice Nové Město na Moravě).
   

 • Mezinárodní konference nemocniční epidemiologie a hygieny, Brno 2016

  Mezinárodní konference nemocniční epidemiologie a hygieny se koná ve dnech 19. - 20.4. 2016 v Brně (bližší informace a program zde). Za NRC pro infekce spojené se zdravotní péčí bude předneseno sdělení na téma vzdělávání specialistů prevence a kontroly infekcí ve zdravotnických zařízeních, včetně představení aktivit na úrovni EU (ECDC, TRICE-IS projekt).

 • Evropská surveillance infekcí Clostridium difficile (ECDIS-Net)

  Na internetových stránkách ECDC je k dispozici finální protokol a metodika surveillance infekcí Clostridium difficile (ke stažení zde). Současně lze zdarma nainstalovat registrační software (HELICS-win) k registraci případů na lokální úrovni jednotlivých nemocnic.

   

 • Klostridiový den 2016

  Ve Státním zdravotním ústavu proběhne 16.4. 2016 druhý Klostridiový den za aktivní účasti pracovníků NRC-HAI. Program a další informace jsou k dispozici zde.

Stránky