Vítejte

na internetových stránkách Národního referenčního centra pro infekce spojené se zdravotní péčí. Podrobné informace o pracovišti najdete zde.
Aktuálně nejsou stránky aktualizovány - informace o NRC-HAI budou dostupné na stránkách SZU - www.szu.cz
 

Aktuality

 • WHO vydává guidelines pro nemocniční programy prevence a kontroly infekcí

  Světová zdravotnická organizace uveřejnila guidelines popisující hlavní komponenty lokálních programů prevence a kontroly infekcí ve zdravotnických zařízeních. Celý dokument ke stažení zde. (21.11. 2016)

 • WHO vydává guidelines pro prevenci infekcí v místě chirurgického výkonu

  Světová zdravotnická organizace uveřejnila globální guidelines pro prevenci infekcí v místě chirurgického výkonu, v nichž jsou uvedeny aktuální, účinné postupy založené na důkazech. Celý dokument ke stažení zde. (4.11. 2016)

 • Pečenkovy epidemiologické dny 2016

  Tradiční Pečenkovy epidemiologické dny se v letošním roce konají v Olomouci ve dnech 21. - 23.9. Jeden z programových bloků bude věnován infekcím spojeným se zdravotní péčí, mimo jiné podrobným výsledkům bodové prevalenční studie 2015. Bližší informace najdete na oficiálních stránkách konference. (16.8. 2016)

 • Odborné stanovisko NRC-HAI: Transport MRSA pozitivních pacientů

  NRC-HAI uveřejňuje odborné stanovisko k podmínkám bezpečného transportu MRSA pozitivních pacientů. Dokument najdete zde. (10.6. 2016)

 • Novinky na webu NRC-HAI: guidelines s mezinárodním významem

  V sekci postupy najdete novou stránku s odkazy na nejdůležitější odborná doporučení (guidelines) s mezinárodním významem - odkaz zde. (7.6. 2016)

 • Světový den hygieny rukou v nemocnicích České republiky

  K datu 10.5. 2016 jsme se podívali na webové stránky 128 českých a moravských nemocnic a u 33 z nich jsme našli informaci o jejich aktivní účasti na Světovém dnu hygieny rukou. Odkazy najdete zde. (11.5. 2016)
   

 • 5. květen - Světový den hygieny rukou

  Další tradiční Světový den hygieny rukou proběhne 5. května 2016. Tentokrát se zaměřuje na správnou praxi hygieny rukou na operačních sálech a chirurgických pracovištích. Podklady jsou k dispozici na webových stránkách WHO.
  (3.5. 2016)
   

 • Květnový seminář Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii

  V Lékařském domě se 3.5. 2016 koná odpolední seminář Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii na téma "infekce spojené se zdravotní péčí". První polovina semináře bude věnována předběžným výsledkům bodové prevalenční studie zaměřené na infekce spojené se zdravotní péčí a používání antibiotik v nemocnicích ČR. V druhé části bude prezentována problematika oddělení dlouhodobé a následné péče. Seminář koordinují V. Jindrák (NRC-HAI) a M. Šťastník (Nemocnice Nové Město na Moravě).
   

 • Mezinárodní konference nemocniční epidemiologie a hygieny, Brno 2016

  Mezinárodní konference nemocniční epidemiologie a hygieny se koná ve dnech 19. - 20.4. 2016 v Brně (bližší informace a program zde). Za NRC pro infekce spojené se zdravotní péčí bude předneseno sdělení na téma vzdělávání specialistů prevence a kontroly infekcí ve zdravotnických zařízeních, včetně představení aktivit na úrovni EU (ECDC, TRICE-IS projekt).

 • Evropská surveillance infekcí Clostridium difficile (ECDIS-Net)

  Na internetových stránkách ECDC je k dispozici finální protokol a metodika surveillance infekcí Clostridium difficile (ke stažení zde). Současně lze zdarma nainstalovat registrační software (HELICS-win) k registraci případů na lokální úrovni jednotlivých nemocnic.

   

Stránky