Vítejte

na internetových stránkách Národního referenčního centra pro infekce spojené se zdravotní péčí. Podrobné informace o pracovišti najdete zde.
 

Aktuality

 • WHO upozorňuje na nedostatek účinných antibiotik

  Světová zdravotnická organizace upozorňuje na nedostatek účinných antibiotik potřebných pro léčbu infekcí vyvolaných 12ti významnými původci. Do této skupiny patří důležité podmíněné patogeny vyvolávající infekce spojené se zdravotní péčí u rizikových pacientů (multirezistentní acinetobaktery, enterobaktérie, Pseudomonas aeruginosa, MRSA, enterokoky rezistentní ke glykopeptidům). Omezení výskytu těchto původců je možné pouze důsledným dodržováním postupů prevence a kontroly infekcí na základě aktivního vyhledávání pozitivních pacientů. Kompletní dokument WHO naleznete zde. (1.3. 2017)

 • Přihlašování do kurzu Prevence a kontroly infekcí pro rok 2017 je ukončeno

  Aktuální běh kurzu Prevence a kontroly infekcí pro rok 2017 je naplněn a přijímání potenciálních zájemců bude možné až do dalšího běhu v roce 2018. Přihlašování budeme avizovat na webu NRC-HAI během podzimu 2017. (15.2. 2017)

 • Opatření proti šíření chřipky v nemocnicích - doporučení CDC

  Americké Centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (CDC) v Atlantě uvádí praktická opatření omezující riziko šíření chřipkových virů v populaci pacientů, zdravotnických pracovníků i dalších osob v prostředí nemocnic v období chřipkové epidemie. Dokument je k dispozici zde. (13.1. 2017)

 • Kurzy prevence a kontroly infekcí pro lékaře a sestry - 2017

  Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí organizuje v letošním roce další běh vzdělávání specialistů prevence a kontroly infekcí (lékařů a sester), které odpovídá požadavkům EU (Core competencies for infection control and hospital hygiene professionals in the European Union) a vychází z vládou schválené národní strategie Zdraví 2020 (Akční plán pro zvládání infekčních nemocí). Celoroční výuka probíhá v osmi (resp. devíti) třídenních blocích. Termín pro dodání závazných přihlášek je 10.2.2017, první výukový blok začíná 21.2.2017. Podrobné informace o kurzu pro lékaře naleznete zde, o kurzu pro sestry zde. (10.1. 2017)

 • Candida auris - nový původce invazivních kandidových infekcí

  Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) vydalo informaci o výskytu nového původce invazivních kandidových infekcí u hospitalizovaných pacientů, který může v nemocnicích vyvolávat lokální epidemické epizody. Možnosti léčby infekcí vyvolaných Candida auris mohou být omezené pro častou rezistenci původce k antimykotikům (zejména k flukonazolu). Podrobnosti uvádí dokument "Rapid risk assessment: Candida auris in healthcare settings - Europe", který je ke stažení zde. (21.12. 2016)

 • Dotisk knihy "Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnici"

  V internetových knihkupectvích je znovu k dispozici kniha "Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnici" autorů Jindrák V, Hedlová D, Urbášková P, a kol., původně vydaná v roce 2014. Podrobné informace o publikaci včetně možností jejího objednání naleznete zde. (30.11. 2016)

 • WHO vydává guidelines pro dekontaminaci a reprocessing zdravotnických přístrojů a pomůcek

  Světová zdravotnická organizace uveřejnila guidelines pro dekontaminaci a reprocessing zdravotnických přístrojů a pomůcek odpovídající správné praxi založené na důkazech. Celý dokument ke stažení zde. (21.11. 2016)

   

   

 • WHO vydává guidelines pro nemocniční programy prevence a kontroly infekcí

  Světová zdravotnická organizace uveřejnila guidelines popisující hlavní komponenty lokálních programů prevence a kontroly infekcí ve zdravotnických zařízeních. Celý dokument ke stažení zde. (21.11. 2016)

 • WHO vydává guidelines pro prevenci infekcí v místě chirurgického výkonu

  Světová zdravotnická organizace uveřejnila globální guidelines pro prevenci infekcí v místě chirurgického výkonu, v nichž jsou uvedeny aktuální, účinné postupy založené na důkazech. Celý dokument ke stažení zde. (4.11. 2016)

 • Pečenkovy epidemiologické dny 2016

  Tradiční Pečenkovy epidemiologické dny se v letošním roce konají v Olomouci ve dnech 21. - 23.9. Jeden z programových bloků bude věnován infekcím spojeným se zdravotní péčí, mimo jiné podrobným výsledkům bodové prevalenční studie 2015. Bližší informace najdete na oficiálních stránkách konference. (16.8. 2016)

Stránky