Vítejte

na internetových stránkách Národního referenčního centra pro infekce spojené se zdravotní péčí. Podrobné informace o pracovišti najdete zde.
 

Aktuality

 • ČR má registrovaný kurz prevence a kontroly infekcí v katalogu ECDC

  ECDC vydalo katalog kurzů pro výcvik specialistů prevence a kontroly infekcí existujících v členských zemích EU, které odpovídají požadavkům dokumentu "Core competencies for infection control and hospital hygiene professionals in the European Union". V tomto katalogu (str. 8) má Česká republika uveden kurz organizovaný od roku 2010  ve spolupráci Ústavu ošetřovatelství 3. lékařské fakulty UK a NRC pro infekce spojené se zdravotní péčí. Podrobnosti najdete zde. (4.10. 2017)

 • Vzdělávání specialistů prevence a kontroly infekcí v členských zemích EU

  ECDC vydalo dokument, který hodnotí parametry systému prevence a kontroly infekcí v nemocnicích členských zemí EU včetně potřeby vzdělávání specialistů v této oblasti. Analýza byla provedena na základě standardizovaného dotazníku v roce 2014, celý dokument je k dispozici zde. (18.9. 2017)

 • Evropská PPS 2017 v České republice

  V květnu a červnu 2017 proběhla ve 45 nemocnicích České republiky Evropská bodová prevalenční studie zaměřená na infekce spojené se zdravotní péčí a používání antibiotik (PPS-EU-2017). Bylo zařazeno 15 201 pacientů. Lze tak očekávat, že výsledky budou spolehlivě charakterizovat zátěž infekcí spojených se zdravotní péčí a přístupy k používání antibiotik v našich nemocnicích. (15.9.2017)

 • Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie

  Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie KMINE 2017 proběhne ve dnech 25.–27. října 2017 v Praze. Součástí kongresu je i sympozium věnované problematice infekcí spojených se zdravotní péčí. Podrobnější informace naleznete zde. (14.9. 2017)

 • Změna internetových stránek ECDC

  Upozorňujeme uživatele na zásadní změnu struktury webových stránek Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí, včetně stránek ARHAI programu a sítě HAI-Net. Aktuální odkaz naleznete zde. (3.7. 2017)

 • Světový den hygieny rukou v nemocnicích České republiky

  Ke konci května 2017 jsme se podívali na webové stránky českých a moravských nemocnic a u 30 z nich jsem našli informaci o jejich aktivní účasti na Světovém dnu hygieny rukou. Více naleznete zde. (29.5. 2017)

 • Ekonomické hodnocení intervencí v prevenci HAI

  ECDC vydává technickou zprávu zaměřenou na ekonomické hodnocení intervencí v oblasti prevence infekcí spojených se zdravotní péčí. Dokument najdete zde. (12.5. 2017)

 • Květnový seminář Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

  U příležitosti Světového dne hygieny rukou se koná 2. května 2017 v Lékařském domě pravidelný seminář Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP na téma Infekce spojené se zdravotní péčí. Začátek semináře je v 9:30 hod. Program najdete v přiloženém souboru. (21.4. 2017)

 • 5. květen 2017 - Světový den hygieny rukou

  Pod záštitou Světové zdravotnické organizace se 5. května koná tradiční Světový den hygieny rukou. V tomto roce se zaměřuje na prevenci antibiotické rezistence omezením přenosu rezistentních mikrobů rukama zdravotnického personálu. Více informací naleznete na webových stránkách WHO. (13.4. 2017)

 • WHO upozorňuje na nedostatek účinných antibiotik

  Světová zdravotnická organizace upozorňuje na nedostatek účinných antibiotik potřebných pro léčbu infekcí vyvolaných 12ti významnými původci. Do této skupiny patří důležité podmíněné patogeny vyvolávající infekce spojené se zdravotní péčí u rizikových pacientů (multirezistentní acinetobaktery, enterobaktérie, Pseudomonas aeruginosa, MRSA, enterokoky rezistentní ke glykopeptidům). Omezení výskytu těchto původců je možné pouze důsledným dodržováním postupů prevence a kontroly infekcí na základě aktivního vyhledávání pozitivních pacientů. Kompletní dokument WHO naleznete zde. (1.3. 2017)

Stránky